เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน Thermal Binding Machine

เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน Thermal Binding Machine SK5000 เข้าเล่มเอกสารได้ตั้งแต่ 1.5-50 มม. (15-400 แผ่น) ขนาดมาตรฐานA4 ใช้ได้ทั้งปกสันกาวร้อน และกาวแบบแผ่น มีระบบตั้งเวลา 30,45,60 วินาที ตามความหนาของกระดาษ มีระบบประหยัดไฟเมื่อปุ่ม Ready เปิดไว้เกิน 30 นาทีไม่ได้ใช้งานไฟจะตัดเองโดยอัตโนมัติ มีระบบ AUTOMATED SENSOR เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน, เมื่องานเสร็จแล้วเครื่องจะมีสัญญานเตือนให้ทราบ มีระบบควบคุม AUTOMATED TIMING ควบคุมตัวเครื่องเป็นโลหะแข็งแรง มีตัวหนีบจับยึดเอกสารในระหว่างที่เข้าเล่ม มีที่หนีบวางเอกสารที่เข้าเล่มแล้ว น้ำหนัก 4.5 กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันเกลียวไฟฟ้า Spiral binding machine

เครื่องเข้าเล่มสันเกลียวไฟฟ้า Spiral binding machine  รุ่น  pd-1501 เจาะรูด้วยคันโยก มีแกนหมุนเข้าเล่มด้วยไฟฟ้า ตัวเครื่องเป็นเหล็ก แข็งแรง ทนทาน เข้าเล่มกระดาษสูงสุด 400 แผ่น เจาะกระดาษได้สูงสุด 15 แผ่น/ครั้ง เข้าเล่มกระดาษขนาด A4 (46 รู) ปรับตั้งระยะของได้  3,5,7 มม. ขนาดห่วงเกลียว  6.4 – 50.8  มม. น้ำหนักรวม  8.5  กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน Thermal Binding Machine รุ่น T30

เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน Thermal Binding Machine รุ่น T-30 เข้าเล่มเอกสารได้ตั้งแต่ 1.5-24 มม. (15-250 แผ่น) ขนาดมาตรฐานA4 ใช้ได้ทั้งปกสันกาวร้อน และกาวแบบแผ่น เมื่องานเสร็จแล้วเครื่องจะมีสัญญานเตือนให้ทราบ ใช้กระแสไฟฟ้า 220v/110v , 50Hz/60Hz น้ำหนัก 1.7 กิโล    

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วง รุ่น SD-08

เครื่องเจาะและเข้าแบบเล่มสันห่วง  BINDING MACHINE  รุ่น SD-08 เครื่องเจาะและเข้าเล่มในเครื่องเดียวกันขนาด 21 ห่วง (A4) เข้าเล่มเอกสารด้วยสันห่วงพลาสติก เจาะเอกสารได้ครั้งละ 8-10 แผ่น ( 70 แกรม) เข้าเล่มได้หนาสุด 150 แผ่น ( 70 แกรม ) ขนาดเครื่อง 21.5× 36.5×11 ซม. น้ำหนัก 1.5 กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วงกระดูกงู BINDING MACHINE รุ่น SD-150

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-150 สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู ) เข้าเล่มเอกสารได้หนา 380 แผ่น เจาะเอกสารได้ครั้งละ 10-15 แผ่น ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารลึกตื้นได้ถึง 6 มม. ขนาดเครื่อง 38*26*12  

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วงกระดูกงู BINDING MACHINE รุ่น SD-1501

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-1501 สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู ) เข้าเล่มเอกสารได้หนา 380 แผ่น เจาะเอกสารได้ครั้งละ 15 แผ่น ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารลึกตื้นได้ถึง 6 มม. ขนาดเครื่อง 38*26*12 น้ำหนัก 6 กิโล

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วง BINDING MACHINE รุ่น SD-1500A21

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-1500A21 สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู ) เข้าเล่มเอกสารได้หนา 380 แผ่น (กระดาษ A4 80แกรม) เจาะเอกสารได้ครั้งละ 12-15 แผ่น ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารลึกตื้นได้ถึง 6 มม. สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ ขนาดเครื่อง 38*26*12 น้ำหนัก 6.5 กิโล

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วง BINDING MACHINE รุ่น SD-1501A21

เครื่องเจาะเข้าเล่มแบบสันห่วงพลาสติก BINDING MACHINE  รุ่น SD-1501A21 เครื่องเข้าเล่มสันห่วง  สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู ) เข้าเล่มเอกสารได้หนา 380 แผ่น (กระดาษ A4 80แกรม) เจาะเอกสารได้ครั้งละ 15 แผ่น ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารลึกตื้นได้ถึง 6 มม. สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ ขนาดเครื่อง 38x26x12 น้ำหนัก 7  กิโล พัฒนาจากรุ่น  SD-1500A21

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วง BINDING MACHINE รุ่น SD-2500B21

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-2500B21 สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก มี 2แขน แขนเจาะและแขนง้างสันห่วงเข้าเล่ม แยกอิสระในการทำงาน เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู ) เข้าเล่มเอกสารได้หนา 500 แผ่น เจาะเอกสารได้ครั้งละ 20-25 แผ่น ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารได้  3 ระดับ ถึง 6 มม. สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ ขนาดเครื่อง 43*40*20 ซม. น้ำหนัก 14.5 กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วง BINDING MACHINE รุ่น SD-2501B21

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-2501B21 สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก มี 2แขน แขนเจาะและแขนง้างสันห่วงเข้าเล่ม แยกอิสระในการทำงาน เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู ) เข้าเล่มเอกสารได้หนา 500 แผ่น เจาะเอกสารได้ครั้งละ 25-30 แผ่น ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารลึกตื้นได้ถึง 9  มม. สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ น้ำหนัก 15 กิโล พัฒนาจากรุ่น SD-2500B21

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , 0 Comments